Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

pills2 new

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, το «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Μαΐου 2018». Όπως αναφέρει η σχετική Υπουργική Απόφαση "το παρόν Δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 15-06-2018, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 02-07-2018, για τα φαρμακεία από 26-07-2018.

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση deltiatimwn_enstaseis@eof.gr από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 11.59 μμ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ