Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

eopuu

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ "Υπενθυμίζουμε προς όλους τους παρόχους – προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ στους οποίους καταλογίστηκε ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback), ότι τα πιστωτικά τιμολόγια αποστέλλονται προς την Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) του Οργανισμού στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας κάθε πάροχος προμηθευτής υπάγεται. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΠΕ.ΔΙ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (https://www.eopyy.gov.gr/sites/ALL). Πιστωτικά τιμολόγια που θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, δεν θα παραλαμβάνονται".