a4c661c1 095a 449f 841b 2c0c90f7fc08

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη το 5ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, όπου υψηλού κύρους ομιλητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού αντάλλαξαν απόψεις για τις αλματώδεις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας και προϊούσας μορφής της νόσου.

Για 3 γεμάτες ημέρες, συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπευτική της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και με έντονο ενδιαφέρον αναλύθηκαν από τους συμμετέχοντες οι διαγνωστικές προκλήσεις και τα διλήμματα στην αντιμετώπισή της.  Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που σε επιστημονικό συνέδριο έγινε αναφορά στις δυνατότητες αντιμετώπισης της πολλαπλής σκλήρυνσης σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι έφηβοι και έγινε ανάλυση της σύνδεσης της νόσου με άλλες νευρολογικές οντότητες, όπως η κεφαλαλγία, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η επιληψία και οι κινητικές διαταραχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση γύρω από τις νευροψυχολογικές και νοητικές εκδηλώσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης και τις καινοτόμες μεθόδους  νοητικής αποκατάστασής τους: «Είναι γεγονός πως οι νοητικές εκδηλώσεις της Σκλήρυνσης είναι ένας βασικός παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των ασθενών, οπότε δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους» σημείωσε η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου.

Αντίστοιχα, ειδικό βάρος δόθηκε στις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης των επιθετικών μορφών της νόσου, ενώ ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του συνεδρίου εμπεδώθηκε με τις ενότητες της κριτικής ανάλυσης των  διαγνωστικών κριτηρίων και κατευθυντήριων οδηγιών της πολλαπλής σκλήρυνσης, της συμπτωματικής αντιμετώπισης της νόσου και της ανάλυσης των εξελίξεων στο τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης των νοσημάτων του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας

SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner