Εκτύπωση
Κατηγορία: PharmaTeam
image
Αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων και στα γενόσημα φάρμακα, αυτό προκύπτει απο το γεγονός ότι στην υπουργική απόφαση (2219/2013) αναφέρονται τα εξής:   Από Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή"...Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου..." χωρίς να γίνεται διάκριση στην επιπλέον επιβάρυνση μεταξύ πρωτοτύπων και γενοσήμων. Στις τιμές αναφοράς κανένα γενόσημο δεν έχει ασφαλιστική τιμή μεγαλύτερη της λιανικής.Με αυτό το δεδομένο, ο ασφαλισμένος θα καλείται να καλύπτει τη διαφορά λιανικής -...

Διαβάστε στο PharmaTeam http://pharmateam.blogspot.com/2013/10/blog-post_5827.html