Εκτύπωση
Κατηγορία: PharmaTeam
image
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8 π.μ. στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου, Εθνικής Αντίστασης 173-175, με θέμα ημερήσιας διάταξης
«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ»
για την εκλογή:
1. Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
2. Τριών (3) Τακτικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
3. Τριών (3) Αναπληρωματικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
4. Δώδεκα (12) Τακτικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
5. Δώδεκα (12) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων...

Διαβάστε στο PharmaTeam http://pharmateam.blogspot.com/2013/11/blog-post_5.html