Εκτύπωση
Κατηγορία: Χρήσιμα
Γενική Γραμματεία Εμπορίου 210 3893000
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 210 6507200
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) 213 2002400
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) 210 8217599
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 210 5212000
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 210 8253756-9
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 210 5295101-36
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 210 6974716-8
Υπουργείο Υγείας Διατροφής & Άθλησης 210 5232820-9