Εκτύπωση
Κατηγορία: Συνεντεύξεις

 MSDteamEffort2019

Στο πλαίσιο της ημέρας εθελοντισμού της MSD, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας για άλλη μια χρονιά έκαναν την διαφορά συμμετέχοντας σε πλήθος δράσεων σε όλη την Ελλάδα. Η MSD ανταποκρίθηκε στις ανάγκες πολλών Οργανισμών και ιδιωτών και οι εργαζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Η ημέρα εθελοντισμού αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρίας και μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Life Matters».  Συνάδει επίσης απόλυτα με τη συνολική πολιτική της εταιρίας “MSD gives back” η οποία παρέχει σε κάθε υπάλληλο την ευκαιρία να διαθέσει έως και 40 ώρες αμειβόμενου χρόνου, κάθε έτος, για να βοηθήσει έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής του. Οι ενέργειες κάθε χρόνο επιλέγονται από την ομάδα εθελοντισμού της εταιρίας με γνώμονα το μεγαλύτερο αντίκτυπο και συμβολή στην τοπική ελληνική κοινωνία.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

Η ημέρα εθελοντισμού της MSD τιμάται κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο με την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, 5 Δεκεμβρίου. Ο εθελοντισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη κοινωνικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης και οι άνθρωποι της MSD θα συνεχίσουν να στηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τοπική κοινωνία.