Εκτύπωση
Κατηγορία: Φάρμακα

 Για τη χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας). 

 

 1. ΜΟΡΦΙΝΗ
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 2. ΠΕΘΙΔΙΝΗ
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 3. ΚΩΔΕΪΝΗ TABL
  Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση).
 4. MORFICONTIN
  Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας, με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 5. DOLCONTIN TABL (10x60mg)
  Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 6. DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)
  α) Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
  β) Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15 ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας. 
 7. ROMIDON TABL
  Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 8. ROMIDON AMP
  Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 9. ZIDERON AMP
  Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
  10. TRAMADOL (ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ)
  Mέγιστη ημερήσια δόση 400 mg.
  11. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ που περιέχουν την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ 
  α) Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
  β) Τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
  γ) σε περίπτωση καρκινοπαθούς που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διεθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας, η οποία έχει ισχύ ένα μήνα.
  12. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ GHB 
  Σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/118810/07/22.4.2008 Υπουργική Απόφαση καθορισμού του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία GHB (Ν. 3459/06, Πίνακας Γ’ Ναρκωτικών), όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄1287/2.7.2008:
  «…1. Ορίζονται ως Μέγιστη Ημερήσια Δόση για την ουσία GHB τα 9g.
  2. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Xyrem που περιέχει την ουσία GHB (180ml, 500mg/ml) δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ημερήσια Δόση, και για θεραπεία δέκα (10) ημερών.»
   
   
  Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο της κατηγορίας Β' του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Επίσης, εάν υπάρχει στην ίδια συνταγή durogesic και ταυτόχρονα φάρμακο της κατηγορίας Γ' του Ν. 1729/87, και το οποίο ξεπερνά την μέγιστη ημερήσια δόση που έχει οριστεί, τότε επίσης χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.
   
  Σημείωση 1η: τα κωδεϊνούχα που κυκλοφορούν σήμερα δεν περιέχουν μόνο κωδεϊνη αλλά και άλλη φαρμακευτική ουσία, και η μέγιστη ημερήσια δόση που είναι ορισμένη δεν ανταποκρίνεται σε αυτά (οπότε και δεν απαιτείται απόφαση Νομαρχίας σε ταυτόχρονη χορήγηση με durogesic).
  Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στη Νομαρχία.
   
  Σημείωση 2η: Σε περίπτωση μη καρκινοπαθούς, η χορήγηση DUROGESIC γίνεται πάντα με νομαρχιακή απόφαση. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.
  Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στη Νομαρχία.