Παρακαλούνται οι χρήστες του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όπως προχωρήσουν σε ενημέρωση των στοιχείων τους στην καρτέλα «Τα Στοιχεία μου».

Μέσα στις επόμενες ημέρες, δεν θα είναι εφικτή η καταχώρηση / εκτέλεση συνταγών αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία.

(Πηγή: farmakopoioi.blogspot.com)

300X300 ARISTEIA 20

Flash not installed.

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner