Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού Χώρου pharmacorner.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ισχύουσες διατάξεις στο www.dpa.gr ). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Διαδικτυακός Χώρος είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή Μέλους
  • Ονοματεπώνυμο
  • Περιοχή
  • Email


Newsletters/Mailing lists
Ονοματεπώνυμο - E-mail.


Χρήση Cookies
Ο Διαδικτυακός Χώρος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών, την αποθήκευση ορισμένων προτιμήσεών τους, την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών ή/και ενημερώσεων, αλλά και για στατιστικούς λόγους και λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ο χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει τη χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών του Διαδικτυακού Χώρου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές.
Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την Εταιρεία, μεταξύ άλλων, με σκοπό:
•    τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του υπευθύνου του Διαδικτυακού Χώρου,
•    την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Χώρου,
•    την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των χρηστών,
•    την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Διαδικτυακού Χώρου και
•    την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού Χώρου έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας στο τηλ. 2102715032, προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των τυχόν διατηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

OSFE 2024 300x300
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
vian

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS