10 αλλαγές συστήνει η επιτροπή για την ΠΦΥ
Σε δέκα ουσιαστικά αλλαγές καταλήγει το πόρισμα της επιτροπής Σουλιώτη για την πρωτοβάθμια φροντίδα, το οποίο σήμερα κατατίθεται στον υπουργός Υγείας.
Η Επιτροπή υπολογίζει ότι για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείται μια μετατόπιση πόρων, έτσι ώστε οι σχετικές δαπάνες να μην υπολείπονται του 15% των δημοσίων δαπανών του συστήματος υγείας. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται
...

Διαβάστε το άρθρο στο PharmaTeam

BANNER 10 Ιουνιου 3 1
Nurofen Durance Banner 300x300
300x300 webinars 2021
300x300 copy
300X300NewPharmaCorner copy copy
300x300 VELTRAS