Αναντιστοιχία ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες και την φαρμακευτική έρευνα, διαπιστώνει ο Π.Ο.Υ....

Διαβάστε το άρθρο στο farmakeutikoskosmos.gr

300x300 PSEF
J003734 WebBanner NurofenDurance 300x300px
300x300 Clinical Trials banners 20
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300
Web Banner Pharmacorner.gr 1.01.52 μμ
300X300NewPharmaCorner