ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 210 5294802 5294901
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΔΟΕΑΠ) 210-7264878
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. 210-3660937 -3660900
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΠΔΠ) Ε.Τ.Α.Α. 210-4175470
ΕΥΔΑΠ 210-7495753-4-5
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 210-3243089
ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 210-8216505
ΗΣΑΠ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 210 4179796,210 4174012
ΙΚΑ 210-3450560-490
Ο.Α.Ε.Ε. 210-5248336, 5247182, 5247401
ΟΓΑ 210-8239011, 210-3322417, 210-6000994
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 210-8235118
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 210-3806351,3806739
ΟΠΑΔ 210-8208800
ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 210-8110528, 8110530,8110533
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 210-3688202 - 3688215
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 210 6492000, 210 6492129
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 210-4142000
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 210-9201141, 9201647
ΠΙΣΤΕΩΣ (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) ΤΑΥΤΕΚΩ 210-3380400
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ (Ε.Τ.Α.Α.) 210-3833036, 3822452
ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ (ΤΑΠΕΠΑ) 210 4170750, 210 4173050, 210 4171716
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) 210-8811337
ΤΑΠ.Ε.Τ.Ε. (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 210-5234184, 210-5229310
(ΤΑΤΤΑ) ΕΤΑΠ ΜΜΕ 210-5245866
ΤΑΥΣΙΤ ΜΜΕ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 210-3240153, 3225730, 3233035
ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 210-5273849-53
ΤΣΑΥ (Ε.Τ.Α.Α.) 210-8831777-8229274-8835604
ΤΣΜΕΔΕ (Ε.Τ.Α.Α.) 210-3740000, 3740266
ΤΥ.ΔΚΥ ΟΠΑΔ 210-8809500 210-88095400 210-8809527
ΤΥΠΕΤ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) 210-3349300,3349338
ΥΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 210-4115727
300x300 Pharma 4Futture 21 WEb Banner
Nurofen Durance Banner 300x300
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS