Όπως αναφέρει το υπ' αριθμόν Α11/77 / 31.3.2015 έγγραφο του ΙΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος ΑΤΛΑΣ, χορηγήθηκε ηλεκτρονικά ασφαλιστική ικανότητα στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του τ.ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ για το ασφαλιστικό έτος 2015.

Προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, παρακαλούμε στις περιπτώσεις όπου προσέρχονται έμμεσα μέλη (σύζυγοι και τέκνα έως 18 ετών) των ανωτέρω στους παρόχους υγείας, χωρίς να έχει προηγηθεί η απογραφή τους, άρα χωρίς να διαθέτουν δικό τους ΑΜΑ, να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες σας, ελέγχοντας την ασφαλιστική ικανότητα του άμεσα ασφαλισμένου μέσω της διαθέσιμης εφαρμογής στο site του ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζοντας το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι ετοιμάζεται διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η απογραφή των έμμεσων μελών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

300x300 webinars 2020
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD