DownloadPDFΠ.Δ.72/2006 - ΦΕΚ 73/Α'/6.4.2006 – Τροποποίηση του Π.Δ. 6/2000 (8/Α΄)

Άρθρο 1

Στο τέλος της παραγράφου 1, του άρθρου 1, προστίθεται η φράση «καθώς και στους κατόχους Πιστοποιητικού Βοηθού Φαρμακείου του Π.Δ. 1/10.2.1933 (Α΄ 36)». 

Άρθρο 2

 Το άρθρο 3 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου» αντικαθίσταται ως εξής:

1. Για την εγγραφή ως μαθητευόμενου βοηθού φαρμακείου, κατά τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, απαιτείται:
α. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/1992 της ειδικότητας «τεχνικός φαρμάκων-καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
β. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών, Τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
γ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ κύκλου σπουδών, ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
δ. Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου, ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε Στρατιωτικά Φαρμακεία ή Φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ). 

2. Οι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/1992 αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου, μετά από έξι (6) μηνών πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ιδιωτικό ή δημόσιο (φαρμακεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, φαρμακεία πανεπιστημιακών νοσοκομείων, φαρμακεία θεραπευτηρίων του ΙΚΑ ή άλλου δημόσιου χαρακτήρα νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στα οποία προβλέπεται και υπηρετεί επιστήμονας φαρμακοποιός), υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική εξάμηνη άσκηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. Αν δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτή την άσκηση, ο χρόνος της απαιτούμενης άσκησης σε φαρμακείο ανέρχεται σε έναν (1) χρόνο. Οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ κύκλου (ΤΕΕ Β΄ κύκλου) αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μετά από έναν (1) χρόνο πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α΄ κύκλου (ΤΕΕ Α΄ κύκλου) μετά από δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης και οι οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης μετά από άσκηση τριών (3) χρόνων σε στρατιωτικά φαρμακεία ή σε φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η έναρξη άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το φαρμακείο (δημόσιο, ιδιωτικό ή στρατιωτικό) από τον φαρμακοποιό ή τον προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευόμενου και ο οποίος έχει την υποχρέωση, τακτικής, ανά εξάμηνο, ενημέρωσης της παραπάνω υπηρεσίας για την πορεία της άσκησης με υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5, του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

 Άρθρο 3

 Το άρθρο 5 με τίτλο «Εξεταστικές περίοδοι» αντικαθίσταται ως εξής:

Οι εξετάσεις των υποψηφίων βοηθών φαρμακείου διενεργούνται δύο (2) φορές τον χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου, καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου λειτουργούν έδρες Φαρμακευτικών Σχολών. Από τις ανωτέρω Διευθύνσεις εκδίδεται η βεβαίωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις.
Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση για ένα επιπλέον εξάμηνο, προκειμένου να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις.

Άρθρο 4 

Το άρθρο 6 με τίτλο «Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος» αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 3 του παρόντος.

 2. Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του βοηθού φαρμακείου απαιτούνται: α) πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης, β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης, κατά τα άρθρα 59-65 του Ποινικού Κώδικα, γ) βεβαίωση επιτυχίας από την επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος, και, επιπλέον, δ) για τους αλλοδαπούς, που δεν είναι υπήκοοι χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής, ε) για τους αλλοδαπούς ομογενείς άδεια παραμονής και στ) για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια άδεια διαμονής. 

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου. 

Άρθρο 5 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τον προϊστάμενο του δημόσιου φαρμακείου καθορίζεται ο αριθμός των ασκουμένων στο δημόσιο φαρμακείο, και από τον προϊστάμενο του στρατιωτικού φαρμακείου στο στρατιωτικό φαρμακείο, εξασφαλιζομένων πάντοτε των παραπάνω προϋποθέσεων». 

Άρθρο 6 

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Εγγραφές ως μαθητευόμενων βοηθών φαρμακείου, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος με βάση τις προϊσχύουσες του Π.Δ. 6/2000 διατάξεις, ισχύουν.
2. Στις εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ., και μέχρι τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του 2009, ήτοι 2004-2009, οι μαθητές-ασκούμενοι σε φαρμακεία βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων.
3. Το πιστοποιητικό βοηθού φαρμακείου που έχει εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις είναι ισότιμο με την άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου που χορηγείται με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 7 

Τελική διάταξη 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

300x300 PP20 web banner 01
J003725 WebBanner NurofenExpressPeriod 300x300px
dettol 300x300
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS