Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Από τις 20.12.2013, ο Τομές Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ) λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης με την επωνυμία "Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)" σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  ΦΕΚ 3259/20-12-2013 τεύχος Β'.

epitropi deontologias

Όπως αναφέρει το υπ' αριθμόν Υ7γ/Γ.Π.41310/21.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2013 ορίζονται ως ακολούθως:

DownloadPDFΠ.Δ.72/2006 - ΦΕΚ 73/Α'/6.4.2006 – Τροποποίηση του Π.Δ. 6/2000 (8/Α΄)

DownloadPDFΠ.Δ. 6/2000, ΦΕΚ 8Α/19.1.2000
OSFE 2024 300x300
pesffa24
IDEEAF Banner 300x300 1
Piktocare Banner 300x300
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

300X300pharmacorner
300x300 VELTRAS