Αρ. Πρωτ. 1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010

Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Από την 15.3.2010 επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 αναφέρεται ότι «…όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας  περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. […]
 

«Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων του ν. 1809/88 μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Όσον αφορά τις αποδείξεις που θα εκδίδουν τα φαρμακεία με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, θα πρέπει οι τιμές των αγαθών να πληκτρολογούνται σε δύο διαφορετικά τμήματα-κατηγορίες, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ (10%). 
Στο ένα εκ των δύο τμημάτων θα πληκτρολογούνται τα φάρμακα των οποίων οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές (9%).
Στο άλλο τμήμα-κατηγορία θα πληκτρολογούνται όλα τα άλλα είδη που θα πρέπει να τιμολογούνται κανονικά με συντελεστή ΦΠΑ (10%).


Μέχρι να εκδοθούν νέα δελτία τιμών, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του ΦΠΑ θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και «Χ». Ο υπολογισμός του ΦΠΑ για τα φάρμακα που διατίθενται μέσω λίστας με τον παλιό συντελεστή ΦΠΑ στο 9% (πρώτο τμήμα) θα γίνεται εξωλογιστικά και τα ποσά θα λαμβάνονται από το ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και «Χ».
Η ανωτέρω διαδικασία για τον υπολογισμό του πραγματικού αναλογούντος ΦΠΑ, θα ακολουθείται και για τις περιπτώσεις Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, οι αποδείξεις των οποίων για τα φάρμακα της πρώτης περίπτωσης (ΦΠΑ 9%) θα εκδίδονται χειροκίνητα από τη φορολογική ταμειακή μηχανή και όχι από τον Η/Υ.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαϊτης

300x300 SYFA 24
300x300 PFS Domestic Violence Banner
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS