Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

Σε έγγραφό του προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιώργο Χουλιαράκη, ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος επισημαίνει ότι "σύμφωνα με καταγγελίες των μελών μας, παρουσιάζονται σημαντικές δυσχέρειες στη χορήγηση των φορολογικών ενημεροτήτων των φαρμακοποιών, παρά το γεγονός ότι είναι φορολογικά ενήμεροι και υπολείπονται μη ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος" και ζητά την άμεση διευκόλυνση των φαρμακοποιών γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη χορήγηση των φαρμάκων των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, ο κ. Λουράντος αναφέρει:

Αρ. Πρωτ. 1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010

Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Από την 15.3.2010 επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 αναφέρεται ότι «…όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας  περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. […]
 

OSFE 2024 300x300
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
vian
300x300 copy
300x300 DATABOXAD

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr