Πώς προσδιορίζονται λογιστικά τα καθαρά κέρδη του φαρμακείου;

Για όσα φαρμακεία τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας: από τις πωλήσεις στη διάρκεια του έτους αφαιρούνται οι αγορές, οι δαπάνες και το 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης, ενώ προστίθεται το 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης.

Για όσα φαρμακεία τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας: από τις πωλήσεις στη διάρκεια του έτους αφαιρούνται οι αγορές, οι δαπάνες και η απογραφή έναρξης της χρήσης, ενώ προστίθεται η απογραφή κατά τη λήξη της χρήσης.

  

Ποιες δαπάνες δέχεται η εφορία ότι εκπίπτουν κατά τον υπολογισμό των κερδών του φαρμακείου;

Γενικά, αφαιρούνται από τα έσοδα όσες δαπάνες αποδεικνύεται ότι έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιες δαπάνες είναι η μισθοδοσία, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, τα ασφάλιστρα, οι τόκοι δανείων, τα αναλώσιμα υλικά, οι αποσβέσεις παγίων, τα έξοδα ίδρυσης, τα κοινόχρηστα, οι συνδρομές, τα έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού κ.λπ.

 

Πώς φορολογούνται τα φαρμακεία;

Εξαρτάται από τη μορφή που έχουν: ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις, υπολογίζεται το σύνολο των εσόδων του φαρμακοποιού, από τα καθαρά κέρδη του φαρμακείου και τυχόν άλλα έσοδα. Ο φαρμακοποιός φορολογείται με βάση τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που κυμαίνεται ανάλογα με το συνολικό ύψος των εσόδων του από 0% έως 45%.

Για τα φαρμακεία που είναι ομόρρυθμες εταιρίες, το 50% των καθαρών κερδών φορολογείται στο όνομα της εταιρείας, με συντελεστή 20%. Το υπόλοιπο 50% θεωρείται επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων και διανέμεται σε αυτούς αναλογικά, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην επιχείρηση. Η επιχειρηματική αμοιβή συναθροίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φυσικού προσώπου στην ατομική του δήλωση και φορολογείται βάση κλίμακας.

Παράδειγμα φορολόγησης Ο.Ε.: έστω φαρμακείο–ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους, με ποσοστά 60% και 40%, η οποία πραγματοποίησε κέρδη ύψους 40.000 €. Από αυτά, τα 20.000 € (το 50%) θα υπολογιστούν ως κέρδος της εταιρείας, με φόρο 4.000 € (το 20%), ενώ τα υπόλοιπα 20.000 € θα διανεμηθούν στους δύο εταίρους: 12.000 € θα υπολογιστούν στον εταίρο με 60% και 8.000 € στον εταίρο με 40%.

 

Έχετε κάποια ερώτηση που θα θέλατε να απαντηθεί μέσα από τις στήλες του PharmaCorner; Στείλτε την στο questions@pharmacorner.gr και θα προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε την απάντηση το συντομότερο δυνατό!

300x300 SYFA 24
300x300 PFS Domestic Violence Banner
pesffa24
300x300 webinars 2023
vian

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr