Αριθμός Πρωτ. 66184/30.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας 100310 της αποστειρωμένης σύριγγας μιας χρήσης 5ml 21Gx1 1/2 με την εμπορική ονομασία SAFETY, που διακινείται από την εταιρεία ANATS A. E., διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξηξένων σωματιδίων εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας σε δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας.

vian
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS