Αριθμός Πρωτ. 59126/9.9.2010

Αποφασίζουμε

Αναστέλλουμε την άδεια κυκλοφορίας στα φαρμακευτικά προϊόντα HEXANITON, STELIUM και REUMASTOP με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα προϊόντος Μορφή - περιεκτικότητα Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
HEXANITON TAB 200mg/TAB NI-THE EΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0175601
HEXANITON TAB 600 mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0175602
STELIUM C.TAB 1mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060201
STELIUM C.TAB 3mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060202
STELIUM C.TAB 5mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060203
REUMASTOP CAP 50mg/CAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013501
REUMASTOP SUPP 100mg/SUP ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013502
REUMASTOP CAP 25mg/CAP ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013503

Διότι δεν έχει δηλωθεί ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β τεύχος/2006.

vian
300x300 webinars 2022

Flash not installed.

dynamiki
300x300 VELTRAS