Αριθμός Πρωτ. 67254/5.10.2010

Αποφασίζουμε

Την απαγόρευση της διάθεσης και της διακίνησης των παρτίδων 943060 και 802059 του προϊόντος DAMIZOL 3ml, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρών ανεπιθύμητω ενεργειών που εκδηλώθηκαν μετά τη χρήση των εν λόγω παρτίδων.

300x300 SYFA 24
300x300 PFS Domestic Violence Banner
pesffa24
300x300 webinars 2023
Piktocare Banner 300x300
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
300x300 DATABOXAD
300x300 VELTRAS