Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της παρατάσεως της ισχύος των συμβάσεων των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το τ. ΤΑΞΥ μέχρι 31.10.2010, οι εν λόγω γιατροί θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν στα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ μέχρι 31.10.2010.

η γενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Ο ΕΟΦ διαπίστωσε πρόσφατα ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σημαντικών και μοναδικών φαρμάκων που πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Μετά από διερεύνηση του θέματος, και σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους τονίστηκε η υποχρέωση κάλυψης των αναγκών, ο ΕΟΦ προχωρεί στη λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων για τον έλληνα ασθενή.

Αριθμός Πρωτ. 67254/5.10.2010

Αποφασίζουμε

Την απαγόρευση της διάθεσης και της διακίνησης των παρτίδων 943060 και 802059 του προϊόντος DAMIZOL 3ml, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρών ανεπιθύμητω ενεργειών που εκδηλώθηκαν μετά τη χρήση των εν λόγω παρτίδων.

Σε συνέχεια του Γ55/646/15.9.2008 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, σας υπενθυμίζουμε ότι το κοινό αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Η γενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός Πρωτ. 66184/30.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας 100310 της αποστειρωμένης σύριγγας μιας χρήσης 5ml 21Gx1 1/2 με την εμπορική ονομασία SAFETY, που διακινείται από την εταιρεία ANATS A. E., διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξηξένων σωματιδίων εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας σε δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας.

(τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ.80000/οικ. 11385/1394/30.4.2010)

Σας στέλνουμε:
Α) Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό πρωτ. Φ42000/οικ.22600/2580/14.9.2010 με συνημμένη την υπ’ αριθμόν πρωτ. Φ80000/ 22101/2493/27.8.2010 ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται δωρεάν τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σας ενημερώνουμε ότι από την 15η Νοεμβρίου 2010, για τα μέλη που ακολουθούν σταξθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, το Ταμείο καλύπτει τη δαπάνη για συνταγές μέχρι τρίμηνης διάρκειας. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές θα γράφονται σε τρία διαφορετικά φύλλα, με την ίδια ημερομηνία, του ατομικού συνταγολογίου του μέλους, από τον θεράποντα γιατρό και θα αναφέρεται: η διάγνωση, η δοσολογία και η φαρμακευτική θεραπεία μηνός. Θα εκτελείται μία συνταγή ανά μήνα από τον φαρμακοποιό, με την ένδειξη α΄ εκτέλεση, β΄ εκτέλεση και γ΄ εκτέλεση. Το πρώτο φύλλο θα είνμαι πρωτότυπο και τα υπόλοιπα δύο με καρμπόν. Και τα τρία συνεχή φύλλα θα έχουν πρωτότυπο υπογραφή του γιατρού και σφραγίδα.

Αριθμός Πρωτ. 63975/20.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση των παρτίδων 0TTW02 και 0TTW03 του συμπληρώματος διατροφής CALTRATE 600+D (60 tabs), λόγω ανακριβούς επισήμανσης σχετικά με τη σύνθεσή του.

Αριθμός Πρωτ. 61471/10.9.2010

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος (εμβολίου κατά της διφθερίτιδας και του τετάνου) ANATOXAL DI TE BERNA μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων.

Όνομα προϊόντος Μορφή - περιεκτικότητα Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
ANATOXAL DI TE BERNA Ενέσιμο εναιώρημα (25+10) LF/0,5ml AMP (για παιδιά) ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων 0252101

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

J003000 WebBanner Nurofen 200mg 2205 b 005
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner