Αριθμός Πρωτ. 63975/20.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση των παρτίδων 0TTW02 και 0TTW03 του συμπληρώματος διατροφής CALTRATE 600+D (60 tabs), λόγω ανακριβούς επισήμανσης σχετικά με τη σύνθεσή του.

Αριθμός Πρωτ. 61471/10.9.2010

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος (εμβολίου κατά της διφθερίτιδας και του τετάνου) ANATOXAL DI TE BERNA μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων.

Όνομα προϊόντος Μορφή - περιεκτικότητα Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
ANATOXAL DI TE BERNA Ενέσιμο εναιώρημα (25+10) LF/0,5ml AMP (για παιδιά) ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων 0252101

Αριθμός Πρωτ. 59126/9.9.2010

Αποφασίζουμε

Αναστέλλουμε την άδεια κυκλοφορίας στα φαρμακευτικά προϊόντα HEXANITON, STELIUM και REUMASTOP με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα προϊόντος Μορφή - περιεκτικότητα Υπεύθυνος κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
HEXANITON TAB 200mg/TAB NI-THE EΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0175601
HEXANITON TAB 600 mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0175602
STELIUM C.TAB 1mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060201
STELIUM C.TAB 3mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060202
STELIUM C.TAB 5mg/TAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 0060203
REUMASTOP CAP 50mg/CAB ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013501
REUMASTOP SUPP 100mg/SUP ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013502
REUMASTOP CAP 25mg/CAP ΝΙ-ΤΗΕ ΕΠΕ, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & υιός 1013503

Διότι δεν έχει δηλωθεί ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας, στοιχείο που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ 83657/2005, ΦΕΚ 59/Β τεύχος/2006.

Αριθμός Πρωτ. 60606/7.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση των παρτίδων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, των συμπληρωμάτων διατροφής CENTRUM F.C. TABS 30, CENTRUM F.C. TABS 60, CENTUM Jr CHEWABLE TABS 30, CENTRUM SELECT 50+ F.C. TABS 30 και CENTRUM SELECT 50+ F.C. TABS 60, λόγω ανακριβούς επισήμανσης σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων αυτών.

 DownloadPDFΣτο ΦΕΚ 1902/Β/4.9.2009 δημοσιεύτηκε η κάτωθι Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

 Α. Στο ΦΕΚ 1847/Β/3.9.09 δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
FENTANYL/SANDOZ
, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

DownloadPDFΣτο ΦΕΚ Α 115/15.7.2010 δημοσιεύτηκε ο Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες, υφίστανται και οι ρυθμίσεις της παρ. 18, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

 


 Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄/15.7.2010) περί «ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών» προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15.10.2010 – για τη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκό τρόπο), όλες οι ενέργειες των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενόψει της νέας Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης – Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 (οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 66/11.5.2010). 

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300X300 ARISTEIA 19
300x300 SYFA 19 Banner2
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD