Νόμος υπ' αριθμόν 3846DownloadPDF, ΦΕΚ 66/Α/11.52010

DownloadPDFΑριθμός Πρωτοκόλλου Γ55/810, 29.10.2010

DownloadPDFΣύμφωνα με το υπ' αριθμόν Υ1/Γ.Π. 81357/21.10.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
[...] Οι τοπικοί εποχικοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων, καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισμού, απομόνωση πασχόντων κ.λπ.). Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης, ιδιαίτερα τα άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμακευτικής του Οίκου Ναύτου, με ημερομηνία 25.10.2010, για την αποστολή των παραστατικών των φαρμακείων στην Κεντρική Υπηρεσία Ο.Ν. Πειραιά, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής:

  • Διαβιβαστικό
  • Πρότυπο υποβολής φακέλου φαρμακοποιού έξω από τον φάκελο, υπογεγραμμένο από τον ίδιο
  • Εκτύπωση του απολογισμού καταστάσεων του excell, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο του συλλόγου
  • Ηλεκτρονικό αρχείο (excel σε CD). Για πληροφορίες που αφορούν το ηλεκτρονικό αρχείο μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πληροφορικής, τηλ.: 210 4198420.

    Κατόπιν συνεννόησης με την Κεντρική Υπηρεσία, θα υπάρξει ένα σύντομο χρονικό διάστημα προσαρμογής.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.oikosnautou.gr

Ο ΕΟΦ, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων που είναι απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι μέτρων, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αφού έλαβε υπόψη αρκετές από τις παρατηρήσεις τους.

 

Ναι στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.
Όχι στην έκπτωση των πραγματικών αναγκών των ασφαλισμένων.

Serafeim_Zikas
Ο πρόεδρος του Φ. Σ. Θήβας, κ. Σεραφείμ Ζήκας, λίγες μέρες μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ΟΑΕΕ, μας μιλά για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, στη μορφή που έχει τώρα.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν Υ1/Γ.Π./οικ. 129753 (19.10.2010) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
[...] Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης μεγάλου αριθμού κρουσμάτων φυματίωσης (μετανάστες, μετακινούμενοι πληθυσμοί κ.ά.), συσχετιζομένου συχνά και με τα κρούσματα του AIDS παγκοσμίως, συνιστά τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών, σε συνδυασμό με την ανεύρεση δεικτών διαμόλυνσης του ευπαθούς λπηθυσμού, προκειμένου τα κράτη-μέλη του να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα αντιφυματικού αγώνα, συμπεριλαμβάνοντας και τον αντιφυματικό εμβολιασμό (BCG).

Αριθμός Πρωτ. 58280/27.8.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση των φακών επαφής 1-DAY ACUVUE® TruEyeΤΜ με βασική καμπυλότητα 9.0 στις παρτίδες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, λόγω του αυξημένου αριθμού από πελάτες (εκτός Ε.Ε.), κατά τα οποία αναφέρθηκαν "ασυνήθιστο τσούξιμο ή πόνος κατά της διάρκεια εφαρμογής τους".

Προϊόν Συσκευασία Αριθμός παρτίδας
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-1.00 30 τεμ. 4922370104
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-2.50 30 τεμ. 4922920101
4922920102
4922920301
4922920401
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-2.75 30 τεμ. 4922500109
4922510101
4922510103
4922510104
4922510107
4922870109
4922881204
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-3.50 30 τεμ. 4922820708
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-3.75 30 τεμ. 4922810600
4922811102
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-4.00 30 τεμ.  4922540101
1-DAY ACUVUE® TruEyeTM 9.0-3.50 10 τεμ. 4922840102

 Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας Johnson & Johnson Hellas A. E., που πραγματοποιεί τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, στην Ελλάδα έχουν διατεθεί μόνο δύο συσκευασίες των 30 τεμαχίων, με τα παρακάτω στοιχεία
1-DAY TruEye 9.0-2.75 30 P RX
Serial numbers: 492287010900000070, 492287010900000080

Αριθμός Πρωτ. 58210/1.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος ITRAVIRON με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα προϊόντος Μορφή-Περιεκτικότητα Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
ITRAVIRON Πόσιμο διάλυμα10mg/ml FARMEDIA A. E. 2603801

Για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξήχθησαν από τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ, το εν λόγω προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτούμενες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές. 

Αριθμός Πρωτ. 58211/1.9.2010

Αποφασίζουμε

Την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος με τα παρακάτω στοιχεία

Όνομα προϊόντος Μορφή - Περιεκτικότητα Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας Κωδικός αριθμός
ITRAZOL Πόσιμο διάλυμα 10mg/ml VERISFIELD (UK) LTD, UK 2511201

Για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξήχθησαν από τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΦ, το εν λόγω προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτούμενες ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές.
Η αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης τροποποίησης της σύνθεσης του σκευάσματος, οπότε και θα επαναξιολογηθεί το προϊόν.

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

EAAD2018FINALBANNER
300x300 VELTRAS
300x300E PhMbanner

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD