Νόμος υπ' αριθμόν 3892/2010, ΦΕΚ 189Α/4.11.2010DownloadPDF

«Το θέμα της έκπτωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι λογικό, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της έγκαιρης πληρωμής μας!»

lourantos

Λίγο πριν τις τελικές αποφάσεις για το «άνοιγμα του φαρμακευτικού επαγγέλματος» και μετά τις συνεχείς διαβουλεύσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο πρόεδρος του ΦΣΑ, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, μας μιλά για τις τελευταίες εξελίξεις στο φαρμακευτικό επάγγελμα, σχολιάζει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και καλεί τους φαρμακοποιούς στις κάλπες των συλλόγων τους, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους, τόσο στον σύλλογό τους όσο και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Πηγή: iatronet.gr

Μόνο από τα φαρμακεία μπορούν να διατίθενται τα διαιτητικά τρόφιμα (σκευάσματα ειδικής διατροφής), τα οποία προορίζονται για διαιτητικούς σκοπούς. Όταν τα προϊόντα αυτά αγοράζονται από το ελεύθερο εμπόριο, δεν αποζημιώνονται από το ΙΚΑ, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του Ιδρύματος.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Γ32/1243, 1.11.2010

Με το ΑΠ Γ32/1046/7.9.2010 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρατάθηκαν,και παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31.10.2010, οι συμβάσεις των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το τ. ΤΑΞΥ, στις περιοχές που ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Φ. 40202/27958/2202 και τη Διυπουργική Απόφαση ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ./7/407/οικ. 28784/27.10.2008.

Σύμφωνα με την ΔΥΓ3γ/οικ. 93287/27.7.2010 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1337/Β/31.8.2010, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ZALDIAR (με δραστική ουσία Tramadol Hydrochloride και Paracetamol) υπάγεται στον Πίνακα Δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

ο διοικητής
Γ. Βουδούρης

Αριθμός Πρωτ. 70742/18.10.2010

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τις κάτωθι συσκευασίες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος DEPOCILLIN μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας και τη γνωμάτευση του ΕΣΕ:

Αριθμός Πρωτ. 69190/12.10.2010

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος COBACTAN IU, μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας και γνωμάτευση του ΕΣΕ:

Αριθμός Πρωτ. 69191/12.10.2010

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος DRONCIT μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας και γνωμάτευση του ΕΣΕ:

Αριθμός Πρωτ. 71296/20.10.2010

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος CEVAJECT μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας και γνωμάτευση του ΕΣΕ:

Αριθμός Πρωτ. 69188/12.10.2010

Αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος CARPRODYL μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας και γνωμάτευση του ΕΣΕ.

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 18oPP WebBanner
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

Flash not installed.

databox-banners 300x300