Η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την επανεξέταση της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν σωματοτροπίνη και έχουν εγκριθεί με κεντρική διαδικασία ή με εθνικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η CHMP θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τη σωματοτροπίνη και θα επαναξιολογήσει τη σχέση οφέλους-κινδύνου των φαρμάκων αυτών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ολοκληρώνει την επανεξέταση της χρήσης του Avastin στον καρκίνο του μαστού.
Το Avastin παραμένει μια θεραπευτική επιλογή για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού μόνο σε συνδυασμό με paclitaxel και όχι σε άλλους συνδυασμούς.

Αρ. Πρωτ: A3-3166

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου
Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων
Τμήμα Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 01/2011

ΘΕΜΑ: "Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης"

Αθήνα, 28.12.2010, Αρ. Πρωτ.: A3-3121

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου
Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων
Τμήμα Φαρμάκων
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 05/2010

ΘΕΜΑ: "Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης"

Ο ΕΟΦ αναοινώνει ότι το προϊόν NATURE's PLUS DIETARY SUPPLEMENT ZINC AMINO ACID CHELATE 50mg περιέχει ψευδάργυρο σε συγκέντρωση υψηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα συμπληρώματα διατροφής, σύμφωνα με ενημέρωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ. 42000/οικ.15230/1824/15.06.2010 του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή γιατρό του Ιδρύματος έχουν και τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους ως εξής:

Αριθμός Πρωτ. Γ55/814/3.12.2010

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν Γ55/807/22.10.2010 Γενικού Εγγράφου της Υπηρεσίας μας και μετά από ενημέρωση ότι ειδικευόμενοι γιατροί καλύπτουν ανάγκες Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του Ιδρύματος μόνο στις ανωτέρω περιπτώσεις, με ευθύνη των διευθυντών των Κέντρων Υγείας και εφόσον δεν υπάρχουν γιατροί ειδικότητας.

Αριθμός Πρωτ. 80127/24.11.2010

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2519/97, η ταινία γνησιότητας είναι υποχρεωτική για όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, των οδοντιατρικών φαρμάκων και των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 04 PANTHESSALIKO web banner
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD