Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΟΓΑ, μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους γιατρούς, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων τηρούνται οι υπ' αριθμόν 7/οικ. 1143/21.12.1990, 7/οικ. 1144/21.12.1990, 7/οικ. 319/1.4.1992 και Φ7/οικ. 1624/4.11.1999 Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 2676/1999 και του Νόμου 3518/06. Εφιστούμε την προσοχή σας, κατά την έκδοση συνταγών, στην τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διατάξεων.

 

Αρ. Πρωτ. Γ99/242/22.6.2010

Αρ. Πρωτ.: Π60/11/21.6.2010

Υπενθυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου και του εξορθολογισμού των δαπανών του Ιδρύματος, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έθεσε σε εφαρμογή, από την 1η Ιουνίου 2010, το μέτρο της ύπαρξης αυτοκόλλητης ταινίας γνησιότητας επί των συσκευασιών των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των ειδών με ιξωδοελαστική δράση, προκειμένου τα ανωτέρω προϊόντα να αποζημιώνονται από τα Τμήματα Παροχών του Ιδρύματος.

Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 63696, ΦΕΚ 740Β/28.5.2010DownloadPDF

Οι υπουργοί Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010 (Α΄, 6) αποφασίζουμε:

Αρ. Πρωτ. 1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010

Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Από την 15.3.2010 επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 αναφέρεται ότι «…όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας  περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. […]
 

 Για τη χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας). 

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 XRHMATOOIKONOMIKA 23
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
Piktocare Banner 300x300
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
300X300pharmacorner

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr